Isabelle Diepstraten

Korte samenvatting proefschrift

Home | Contact me | Resume | Photo album

 

In dit Nederlandstalige proefschrift komen nieuwe leerders ofwel jong-volwassenen met trendsettende leerbiografieŽn aan het woord. Hun manier van leren en leven lijkt een belichaming van verhalen die onder andere in het huidige onderwijs- en jeugdonderzoek verteld worden. Onderwijsvernieuwers verkondigen dat leerprocessen van nieuwe generaties er heel anders uit gaan zien. Jeugdsociologen benadrukken vooral veranderingen in levenslopen. Volgens beide groepen zijn deze veranderingen noodzakelijk in de overgang naar een nieuw soort maatschappij: een geÔndividualiseerde kennissamenleving waarin het cruciaal wordt om zelfgestuurd en levenslang te leren op allerlei levensdomeinen en om de levensloop naar eigen inzicht vorm te geven door flexibel in te spelen op kansen in de omgeving. Leren en leven zijn in zo’n samenleving onlosmakelijk verbonden.

Het doel van deze dissertatie is de theoretische verhalen over leren en levenslopen met elkaar te verbinden en te onderzoeken. Hiertoe zijn leerbiografieŽn van nieuwe leerders in kaart gebracht die deze verhalen concreet kunnen maken. Op basis hiervan is het ideaaltype van ‘de nieuwe leerder’ ofwel een ‘trendsettende leerbiografie’ ontwikkeld, waarin zichtbaar wordt wat sleutelfactoren in en contexten voor dergelijke leerbiografieŽn zijn.

 

Open pdf-file om (delen uit) het proefschrift te lezen...

Terug naar promotie...

 

 

i.diepstraten@fontys.nl